Присоединяйтесь

К 165 летию со дня смерти Адама Мицкевича

26 ноября 2020

К 165 летию со дня смерти Адама Мицкевича

26 ноября исполняется 165 лет со дня смерти Адама Мицкевича, одного из наиболее выдающихся польских поэтов эпохи романтизма. По этому случаю преподаватель Варшавского университета д-р Петр Глушковский подготовил специально для Польского института в Петербурге серию лекций о связях польского национального поэта-пророка с Россией.

Лекция д-ра Петра Глушковского из Варшавского университета посвящена жизни и творчеству польского поэта во время ссылки в России с 1824 по 1829 гг

https://youtu.be/s2QZzeLqFtE

***

Jutro, 26 listopada, będziemy obchodzili 165. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich twórców romantycznych. W związku z tym dr Piotr Głuszkowski z Uniwersytetu Warszawskiego przygotował, specjalnie dla nas, wykłady o związkach naszego narodowego wieszcza z Rosją.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego wykładu „Adam Mickiewicz w Rosji”, dotyczącego życia i twórczości Mickiewicza w trakcie zesłania, w latach 1824 – 1829.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fs2QZzeLqFtE%3Ffbclid%3DIwAR2K1B-oT0n6FHSWs3-hmf2b-TNfAYCu57SaoX5_lB2sZ_FBQ25RbYPkofI&h=AT0Cj5XSQijvwyCFJpFasOBErZ7QYkiZ1J0yLV7Jg1Ntcfef2Dphi6-T80mL0m-sPYoVbs38f37qdyhcRz7baeLkUYmgmo83hVCgFxUBElrO4s4xLfEy8H9oxK9RUCU7fj4&__tn__=%2CmH-y-R&c[0]=AT2tjjRrlvOCJ8szX1R_twrZWb1W8CQRWrEis3RfhD8hCn9DmZC2b3_zd-DM4ox0SHOHHRUE7FMuzKYDcuQPyBa0n-MvfnS0KFZIExA7HlYpcyfVy077t09vOSfJXXLYd3BNB76NOnIR7ADzhTAo_9fYpJcvpPa8VZAc2GvEoLSCPzCKP2Ershjh8frbfkQKhBUTN_sraO-qXN0Wxa8XC-wZBk1AJG1VSi5cOdFfP4XibbdIEvo6gJKCxfKf5TzeWDmTySB-roZ0GUIM_6taFHlsiyLcwOEvTO8


Вернуться к списку новостей